Welkom

AKMOS heeft vele jaren ervaring op het vlak van

- ICT, telecommunicatie en IT-systemen

- Standaarden

- Kwaliteitswerking en -zorgsystemen

- Management van R&D en Innovatie

- Organisatie van bedrijven en projecten

 

Advies en opleiding in deze domeinen, het begeleiden van projecten en verbeteringstrajecten.

 

 

AKMOS has many years of experience in the areas of

 

- ICT, telecommunications and IT systems

- Standards

- Quality assurantie and care systems

- Management of R&D and innovation

- Organisation of companies and projects

 

Activities include consultancy, advice and training in each of these domains, guidance of projects and improvement tracks.